Contact Us

 
Exhibitors Enquiries

Hong Kong SAR, CHINA

 (852) 2811 8897

  (852) 2516 5024

Shen Zhen

Bowie Ye / Iris Wang / Jin MeiXi

 (86 755) 2354 7127 / 2354 7145 / 2354 7272

 SINOPACK@adsale.com.hk

Shanghai

Yuki Zhang

 (86 21) 23545658

Visitors Enquiry

Hong Kong SAR, CHINA

Ms. Agnes Tai / Ms. Samantha Lung

  (852) 2516 3365 / 2516 3326

  (852) 2516 5024

 printpack.hkpr@adsale.com.hk

599_601
Contact Us Venue and Transportation