งานมหกรรมเครื่องจักรและวัสดุบรรจุภัณฑ์นานาชาติแห่งประเทศจีน ครั้งที่ 27 เขต A อาคารนิทรรศการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศจีน กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอบเขตของสิ่งที่จัดแสดง โซลูชั่นทั้งหมดของบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เครื่องบรรจุครั้งแรก เครื่องบรรจุภายนอก การผลิตรหัสและการทำเครื่องหมาย เครื่องบรรจุพลาสติก เครื่องผลิตภาชนะ อุปกรณ์และระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ อุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับบรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่นได้ เครื่องตรวจวัดและทดสอบ อุปกรณ์เสริมสำหรับบรรจุภัณฑ์ งานมหกรรม 4-อิน-1 ที่ครอบคลุมทั้งงานพิมพ์ งานฉลาก งานบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ขนาดงานมหกรรมโดยประมาณ 12 ฮอล ผู้จัดแสดงสินค้า 1,500 ราย "120,000 ตารางเมตร พื้นที่จัดแสดงงาน " ผู้เข้าชมงาน 85,000 ราย

The 27th China International Exhibition on Packaging Machinery & Materials

Area A, China Import & Export Fair Complex, Guangzhou, China30 June – 2 July, 2020

งานมหกรรมเครื่องจักรและวัสดุบรรจุภัณฑ์นานาชาติแห่งประเทศจีน ครั้งที่ 27 (Sino-Pack 2020) จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2020 ที่ อาคารนิทรรศการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศจีน กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 26 ปี Sino-Pack สนับสนุนและได้เห็นการพัฒนาที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศจีนมาโดยตลอด

โซนสาระสำคัญ
โซนสาระสำคัญหลัก 6 แห่ง:

 • บรรจุภัณฑ์ชาญฉลาด
 • บรรจุภัณฑ์ทั่วไป
 • บรรจุภัณฑ์อาหาร
 • บรรจุภัณฑ์ของเหลว
 • การผลิตรหัสและการทำเครื่องหมาย
 • โลจิสติกส์อัจฉริยะ

ขอบเขตของสิ่งที่จัดแสดง

 • โซลูชั่นทั้งหมดของบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ
 • เครื่องบรรจุครั้งแรก
 • เครื่องบรรจุภายนอก
 • การผลิตรหัสและการทำเครื่องหมาย
 • เครื่องบรรจุพลาสติก เครื่องผลิตภาชนะ
 • อุปกรณ์และระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ
 • อุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับบรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่นได้
 • เครื่องตรวจวัดและทดสอบ
 • อุปกรณ์เสริมสำหรับบรรจุภัณฑ์

วิดีโองานแสดง

งานมหกรรม 4-อิน-1 ที่ครอบคลุมทั้งงานพิมพ์ งานฉลาก งานบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์

ขนาดงานมหกรรมโดยประมาณ

12ฮอล

1,500ราย ผู้จัดแสดงสินค้า

120,000ตารางเมตรพื้นที่จัดแสดงงาน

85,000 รายผู้เข้าชมงาน

ติดต่อเรา

ผู้จัดงาน

ติดต่อเรา

Tel:

 (852) 2811 8897

อีเมล (การสอบถามของผู้จัดแสดงสินค้า):

 SINOPACK@adsale.com.hk

อีเมล (การสอบถามของผู้เข้าชมงานและสื่อ):

 printpack.hkpr@adsale.com.hk